skip to Main Content
+48 (22) 7288131 zamgeo@zamgeo.pl

ZamGeo

Geotechnika, Geofizyka, Geologia

dla budownictwa, rolnictwa, budowy dróg,
ochrony środowiska, archeologii i poszukiwania złóż.

Działamy nieprzerwanie od 1982 roku, już prawie 40 lat!

Realizujemy szeroki zakres usług w obszarze
geologii, geotechniki i geofizyki.

Wykonujemy następujące rodzaje opracowań i dokumentacji:

 • Opinie geotechniczne.
 • Dokumentacje badań podłoża gruntowego.
 • Projekty geotechniczne.
 • Projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie.
 • Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne.
 • Projekty i dokumentacje złóż kopalin.

 

Prace polowe jakie wykonujemy:

 • Wiercenie otworów badawczych i piezometrów.
 • Określanie przewiercanych gruntów lub skał.
 • Określanie parametrów przewiercanych gruntów metodami „in situ” tzn. za pomocą sondowań dynamicznych (np. DPL, SLVT), statycznych (np. CPT, CPTU), polowym penetrometrem lub ścinarką geotechniczną itp.
 • Laboratoryjne określanie parametrów i właściwości fizyko-mechanicznych tych gruntów i skał.
 • Pomiar głębokości zwierciadła wód gruntowych i określanie kierunku ich spływu.
 • Określanie chemizmu wód gruntowych w tym agresywności na beton.
 • Wykonywanie „przewiertów” przez nawierzchnię i podłoże dróg i pobieranie rdzeni.
 • Wykonywanie i opisywanie odkrywek fundamentów obiektów budowlanych.

Nasze specjalizacje:

Wykonujemy badania właściwości gruntu dla budownictwa jednorodzinnego, wykorzystywane na etapie zakupu działki i przygotowania dokumentacji projektowej budynku. Dokumentacja badań geotechnicznych wraz z opinią są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonujemy badania właściwości gruntu dla budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, przemysłowego (fabryki, hale, centra logistyczne), drogi, wysypiska śmieci, trakcje kolejowe oraz kompletne dokumentacje (Opinia Geotechniczna, Dokumentacja Badań Podłoża, Projekt Geotechniczny) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.

Weryfikacja konstrukcji dróg – wykonywanie „przewiertów” przez nawierzchnię i podłoże drogi, pobieranie rdzeni do dalszych ewentualnych badań laboratoryjnych.

Wznawiamy również usługi w zakresie:

Poszukiwania wody elektrooporowymi metodami geofizycznymi. Świadomi rosnącego zapotrzebowania na te usługi, firma nasza powraca do swoich korzeni i po kilkuletniej przerwie wznawia odświeżoną, nowoczesną ofertę w tym zakresie.

Oferujemy kompleksowe usługi poszukiwania wody przy użyciu nieinwazyjnych, elektrooporowych metod geofizycznych.

Usługi te realizujemy w ramach oferty “Skarb Wody”

 

Call Now Button