skip to Main Content
+48 (22) 7288131 zamgeo@zamgeo.pl

ZamGeo

Geotechnika, Geofizyka, Geologia

dla budownictwa, rolnictwa, budowy dróg,
ochrony środowiska, archeologii i poszukiwania złóż.

Działamy nieprzerwanie od 1982 roku, już prawie 40 lat!

WŁADZE FIRMY

Założycielem i właścicielem firmy ZamGeo jest Eugeniusz Zamłyński, technik geofizyk i inżynier geolog górniczy specjalizacji „hydrogeologia i geologia inżynierska”, absolwent pomaturalnej Państwowej Szkoły Przemysłu Naftowego (wydz. Geofizyki) w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej (wydz. Geologii) w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego (wydz. Geologii – II semestralne studium podyplomowe pod nazwą „Geologiczne podstawy interpretacji wyników badań geofizycznych – struktury wgłębne i czwartorzęd”).

Doświadczenie zawodowe uzyskał w pracach polowych jak i dokumentacyjnych:

  • w grawimetrii – PPG (Państwowe Przedsiębiorstwo Geofizyczne) w Warszawie,
  • w sejsmice tzw. głębokiej,
  • geofizyce otworowej – wiertniczej (PGGN Toruń i BGW Wołomin) oraz
  • geofizyce inżynierskiej (PPG później PBG Warszawa), gdzie były wykorzystywane praktycznie wszystkie dostępne na tamten czas metody geofizyczne, stosowane przeważnie kompleksowo, do rozwiązywania złożonych zadań.

Szczególnie okres pracy w Pracowni Geofizyki Inżynierskiej PBG (Pracownia Badań Geofizycznych) pozwoliły mu zmierzyć się z wieloma ciekawymi problemami i wyzwaniami zawodowymi, rozwiązywanymi zarówno w Pracowni jak również, jako rzeczoznawca SiTG, w ramach Zespołu Usług Technicznych przy NOT (Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne). Były to prace dla potrzeb budownictwa lądowego i wodnego, hydrogeologii, archeologii i inne, często nietypowe zlecenia.

Firmę prowadzi nieprzerwanie już od prawie 40 lat!

HISTORIA FIRMY

W roku 1979 dwóch młodych pracowników Pracowni Geofizyki Inżynierskiej PBG w Warszawie, wykorzystując swoją „nieprzemakalność” na kolejne propozycje przystąpienia do „jedynie słusznej organizacji”, a w związku z tym, jako zaniżający „dobrą statystykę” Przedsiębiorstwa, chętnie byli widziani przez „czynniki” poza nim – w związku z tym, na względnie dobrych warunkach zwolnili się z pracy.

Początkiem powstania Zakładu Prac Geologiczno-Geofizycznych a później ZamGeo było utworzenie w 1979 roku Pracowni Geofizycznej przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjno-Usługowej w Raszynie, gdzie działał duży zakład wiertniczy o statusie Zakładu Górniczego.

Pracownia ta została utworzona wspólnie z Ludomirem Jastrzębskim, absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnikiem prac aerogeofizycznych w Afryce i również byłym pracownikiem Pracowni Geofizyki Inżynierskiej PBG w Warszawie.

W okresie tym dominowały prace geofizyczne dla potrzeb hydrogeologii.

Po uzyskaniu tzw. „Zezwolenia” od Geologa Wojewódzkiego, od 1 maja 1982 roku rozpoczęła działalność gospodarczą firma pod nazwą „Zakład Prac Geologiczno-Geofizycznych, Eugeniusz Zamłyński”.

Według posiadanych informacji był to pierwszy przypadek w PRL-u złamania monopolu Państwa na prace geofizyczne.

W latach 1982 – 1989 r. dominowały prace geofizyczne dla potrzeb głównie hydrogeologii a szczególności dla optymalnej lokalizacji ujęć wodnych dla rolnictwa. Część dokumentacji z tych prac została ujęta w spisie dokumentacji geofizycznych (elektrooporowych) Centralnego Archiwum Geologicznego przy Państwowym Instytucie Geologicznym początkowo w bazie danych ARGEOL a później w podsystemie CBDG.

Koniec lat 80-tych ubiegłego wieku to szalejąca inflacja, co przy długim cyklu badań geofizycznych powodowało nieopłacalność ich podejmowania.

W tym okresie równolegle z pracami geologicznymi i geofizycznymi, po rozszerzeniu zakresu działalności o handel, Zakład Prac Geologiczno – Geofizycznych już jako „Firma Usługowo – Handlowa ZamGeo, Eugeniusz Zamłyński” – rozpoczęła działalność również w obrocie okazami mineralogicznymi i wyrobami z kamienia. Z okresu tego, obfitującego w liczne wyjazdy zagraniczne, pozostała niewielka kolekcja okazów mineralogicznych.

OBECNA DZIAŁALNOŚĆ

Obecna działalność to badania i dokumentacje z zakresu geofizyki, geologii, w tym geotechniki i geologii inżynierskiej oraz hydrogeologii, dla potrzeb różnych dziedzin w tym budownictwa, ochrony środowiska, archeologii, itp. Najwięcej jest wykonywanych badań geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich. Od roku 2000 –go wykonano około 600 opracowań, opinii, ekspertyz i dokumentacji, geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich.

Z archiwum firmy
Tak, kiedyś poliwo było na kartki. Załącznik do wniosku o dodatkowy przydział paliwa.
Pierwsza ulotka reklamowa firmy.
Jedna z pierwszych, spisana ręcznie, ewidencja wykonanych prac.
Call Now Button