skip to Main Content
+48 (22) 7288131 zamgeo@zamgeo.pl

ZamGeo

Geotechnika, Geofizyka, Geologia

dla budownictwa, rolnictwa, budowy dróg,
ochrony środowiska, archeologii i poszukiwania złóż.

Działamy nieprzerwanie od 1982 roku, już prawie 40 lat!

Aktualnie poszukujemy:

Z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie na rynku, planujemy wznowienie badań geofizycznych, głównie metodą geoelektryczną dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych w celu optymalnej lokalizacji wiercenia ujęć wody gruntowej. Dlatego planujemy zatrudnić osobę o wykształceniu wyższym geologicznym lub pokrewnym na stanowisko:

Młodszy specjalista geofizyk – geotechnik

Opis stanowiska

Stanowisko: dokumentator – specjalista geolog – geofizyk

Zakres prac; projektowanie, dokumentowanie badań geologicznych i geofizycznych oraz ich wykonywanie w terenie.

Prace w terenie: początkowo pomoc w wierceniu otworów badawczych i pomoc w realizacji polowych badań geofizycznych a z czasem ich samodzielne wykonywanie.

Prace tzw. kameralne: uczestnictwo w projektowaniu i dokumentowaniu (w tym interpretacji uzyskanych wyników robót polowych) a z czasem samodzielne ich wykonywanie.

Udział prac polowych i kameralnych (biurowych) po około 50%. Wyjazdy w teren przeważnie 1-dniowe ale mogą się zdarzyć nieco dłuższe.

Poszukujemy przedsiębiorczej osoby z cechami lidera, która po uzyskaniu stosownych doświadczeń i umiejętności, obejmie z czasem pozycję kierowniczą w zakresie projektowania badań, wykonywania badań i prac głównie w terenie oraz ich interpretacji i dokumentowania.

Wymagania

 • Ukończenie studiów wyższych geologicznych albo pokrewnych lub student tych studiów z absolutorium przygotowujący się do obrony pracy dyplomowej.
 • Umiejętność obsługi programów:
  • Specjalistycznych, np. Geostar,
  • Programów graficznych, np. Corel, Adobe
  • Pakietu MS Office – na poziomie bardzo dobrym,
 • Podstawowa znajomość aktów prawnych branży.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych i efektywnej organizacji pracy
 • Ogólna wiedza techniczna i zdolności w tym zakresie.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoka kultura pracy i komunikacji.
 • Język angielski na poziomie komunikacyjnym (w tym czytanie dokumentów technicznych).
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.
 • Udział w powstawaniu nowego obszaru działania i rozwoju firmy.
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym: uzyskania uprawnień geologicznych, rozwoju horyzontalnego (pogłębianie wiedzy i doświadczeń w różnorodnych kierunkach geologicznych) oraz wertykalnego (stanowisko kierownicze).
 • Pracę w niewielkiej organizacji, gdzie dbamy o wysoką kulturę środowiska pracy, komunikacji i przestrzegania zasad uczciwości i rzetelności, tak wewnątrz firmy jak i w stosunku do klientów i kontrahentów.
 • Wynagrodzenie: 3.000,- brutto miesięcznie na okres próbny. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy, sukcesywne podwyżki oraz możliwość uruchomienia atrakcyjnego systemu premiowego bazującego na udziale w zyskach z wybranych typów usług firmy.

Stale poszukujemy pracowników fizycznych do prac polowych.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Zakres obowiązków:

 • pomoc przy skompletowaniu i przygotowaniu sprzętu pomiarowego do pracy,
 • załadunek, rozładunek i przenoszenie sprzętu w miejscu wykonywania prac badawczych,
 • czynności związane z przygotowaniem terenu do badań (np. usunięcie przeszkód, oczyszczenie terenu), zabezpieczenie terenu – np. w przypadku prac na drogach lub w innych miejscach publicznych,
 • udział w procesie badawczym przez wykonywanie prac fizycznych z nim związanych,
 • wykonywanie wszelkich innych prac fizycznych związanych z realizacją badań,
 • kompletacja i konserwacja sprzętu badawczego po zakończonych pracach.

Chętnie zatrudnimy studentów kierunków geologicznych, gdyż udział w pracach badawczych w charakterze pracownika polowego, gwarantuje praktyczne doświadczenie w obszarach będących przedmiotem edukacji.

Stawki uzgadniamy indywidualnie.

Jeśli jesteś studentem kierunków geologicznych AGH, UW lub innych uczelni z pochodnymi kierunkami, zgłoś się do nas. Jeśli masz pasję, chęci do poszerzania swoich kompetencji i cenisz sobie doświadczenia praktyczne, możliwe że zaproponujemy Ci udział w naszych projektach na zasadach praktyk studenckich.

Aplikacje na powyższe stanowiska prosimy kierować na adres:

rekrutacja@zamgeo.pl

Aplikacje powinny zawierać:

 • życiorys w formacie PDF, DOC, RTF
 • list motywacyjny
 • Do przekazywanych dokumentów prosimy dołączyć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z poźn. zm.).

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do FPU ZamGeo Eugeniusz Zamłyński (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Call Now Button